תנאי שימוש באתר

  1. כללי

 

 

  1. השימוש באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את תנאי שימוש אלה ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

 

 

  1. סודיות, פרטיות ומסירת מידע אישי

 

  1. רישום לקבלת מידע נוסף

 

  1. הגבלת אחריות

 

  1. קניין רוחני

‏כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שניתנה.

 

  1. דין וסמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תנאי שימוש אלה תידון אך ורק בבתי המשפט בישראל.