hikvision יבואן רשמי

סרטוני הדרכה

רישום וחיבור מצלמות לענן Hik-Connect

הגדרת מצלמות IP


פתיחת פורטים בנתב Netgear

פתיחת פורטים בנתב D-LINK

הגדרת שרת DDNS של חברת HIKVISION

הגדרות הקלטה לפי תנועה